اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  دوشنبه 07 اسفند 1396
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

ضوابط طراحي سئوال تئوري - تستي

جهت دريافت ضوابط طراحي سئوالات تئوري ( تستي - چهارگزينه اي ) اينجا كليك كنيد.

: 1,502
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد