اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

فرم اعتراض به نمره کتبی

داوطلب گرامی

 لطفا قبل از تکمیل فرم درخواست بررسی مجدد پاسخنامه آزمون تئوری به موارد زیر  توجه فرماييد:

 

1-  تصحيح اوراق بصورت كاملا مكانيزه وبا دستگاهاي با ضريب دقت بسيار بالا تصحيح ميگردد.لذا درصد مثبت بودن نتيجه اعتراض بسيار پائين است.
2-زمان اعتراض به نمره آزمون تئوری حداکثر تا 48 ساعت پس از اعلام نتایج میباشد .
 
 
  
 بعد از این زمان اعتراضات ارسالي مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
3-نتیجه بررسی اعتراض داوطلب درصورت مثبت بودن حد اکثر تا 24 ساعت بعد از وصول به داوطلب اعلام خواهد گردید.
4-داوطلبانی که دارای پست الکترونیکی هستند پاسخ به پست الکترونیکی آنها ارسال و داوطلبانی که پست الکترونیکی ندارند با آنها تماس گرفته خواهد شد.
5-لطفا درخواست بازبيني مجدد را یا به آدرس زیر ایمیل فرمایید:
  
 
 
 
 
و یا به حوزه تصحیح اوراق اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان یزد تحویل نمایید.
  دریافت فرم درخواست بازنگری مجدد پاسخنامه آزمون تئوری  

 

: 3,526
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد