اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  دوشنبه 07 اسفند 1396
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

اسامي آزمونگران عملي در سال 89

جهت دريافت فايل اسامي ومشخصات آزمونگران عملي استان در سال 89 اينجا كليك كنيد

جهت دريافت اطلاعات بيشتر ميتوانيد به مراكز آموزش فني وحرفه اي استان مراجعه فرماييد

: 1,774
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد