اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

اسامي آزمونگران عملي در سال 89

جهت دريافت فايل اسامي ومشخصات آزمونگران عملي استان در سال 89 اينجا كليك كنيد

جهت دريافت اطلاعات بيشتر ميتوانيد به مراكز آموزش فني وحرفه اي استان مراجعه فرماييد

: 2,367
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد