اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنماي ثبت نام وبرگزاري آزمون

 
راهنمای ثبت نام وبرگزاري آزمون
 
1-   به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه کارت ورود به جلسه درجلسات آزمون کتبی وعملی الزامی است.
2-   ازآوردن هرگونه کتاب ، جزوه و... وهمچنین تلفن همراه به داخل سالن آزمون خودداری شود.
3-    به همراه داشتن مداد سیاه نرم پاک کن درجلسه آزمون الزامی است.
4-    کلیه داوطلبان میبایست درموقع ثبت نام نسبت به ارائه عکس باشرایط 4*3 بازمنیه سفید-تمام رخ- جدید وغیر اسکن که شئونات اسلامی درآن رعایت شده باشد اقدام نمایند.
5-   استفاده ازماشین حساب معمولی در رشته هایی که نیاز به محاسبه میباشد برای متقاضیان، آزاد است.
6-   رعایت مقررات، سکوت درجلسه وهمکاری باعوامل اجرایی آزمون ، برای کلیه متقاضیان لازم وضروری است.
7-   به تاریخ وساعت برگزاری آزمون در روی کارت ورود به جلسه آزمون دقت شود . داوطلبان موظف هستند نیم ساعت قبل از شروع آزمون درمحل برگزاری آزمون حضور به هم رسانند و هرگونه تأخیر یا غیبت درساعت مشخص شده غیرموجه تلقی خواهد شد.
8-    سوالات آزمون به صورت تستی و چهار گزینه ای بوده و هر داوطلب موظف است جواب صحیح و انتخابی خودرا بامداد سیاه نرم در روی پاسخنامه به صورت        تکمیل نماید.
9-   از نوشتن و هرگونه علامت زدن برروی سوالات جدا خودداری شود .
10- به جوابهای نادرست نمره منفی تعلق نمیگیرد.
11- باتوجه به مشابهت حرفه ها سعی کنید سوالات را اشتباه دریافت ننمائید برای این منظور بهتراست سوالات دریافتی خود را باعنوان حرفه قید شده درکارت ورود به جلسه مطابقت دهید.
12- به هر داوطلب فقط یک پاسخنامه داده میشود بنابراین لازم است از خدشه دارکردن پاسخنامه خود  شدیدا خودداری نمایند.
13- تاریخ وساعت برگزاری آزمون برای کلیه مراکز و آموزشگاهها همزمان بوده وبه هیچ عنوان قابل تغییر نبوده بنابراین تأخیر یاغیبت درزمان مقرر برای متقاضیان غیرموجه تلقی گردیده وبرگزاری و اخذ آزمون به صورت مجزا ممانعت خواهد شد.
14-  حدنصاب قبولی درآزمون کتبی به ترتیب   50 و70 از 100 و همچنین کسب معدل 70 میباشد.
15-  افرادیکه درآزمون کتبی حدنصاب لازم (حداقل 50درصد)  را کسب نمایند میتوانند درآزمون عملی شرکت کنند درغیراینصورت مجاز به شرکت درآزمون عملی نمیباشند.
16-  اگر داوطلبی درآزمون کتبی قبول شود تا 6ماه بامحفوظ ماندن نمره کتبی فرصت دارد درآزمون عملی مجدد شرکت نماید ودرصورت عدم شرکت درموعد مقرر نمره آزمون کتبی نیز ابطال میگردد.
17- بعد ازاتمام آزمون داوطلبان باید سوالات وپاسخنامه خود را به مسئولین وعوامل اجرایی آزمون تحویل نمایند درصورت عدم تحویل یکی از موارد مذکور برگه داوطلب تصحیح نخواهد شد .
18- زمان برگزاری آزمون عملی ( درصورت قبولی متقاضی درآزمون کتبی ) حداکثر تا 10روز پس ازآزمون کتبی میباشد.
19- نتایج آزمون کتبی داوطلبان تایک هفته بعد از برگزاری آزمون کتبی توسط مسئول آزمون مراکز دولتی ومدیران آموزشگاههای آزاد ويا ازطريق سايت وتلفن گوياي 167 اعلام میگردد واداره کل ازاعلام نتایج آزمون به داوطلبان معذور میباشد.
20- زمان ومکان آزمون عملی در موقع اعلام نتایج ازمون کتبی توسط مدیران آموزشگاههای آزاد ومسئولین آزمون مراکز دولتی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید لذا لازم است در موعد مقرر طبق برنامه اعلام شده درمکان تعیین شده حضور به هم رسانید.
21-کلیه داوطلبان درحین برگزاری آزمون تئوری ، میبایست فقط در شماره صندلی تعیین شده استقرار پیدا نموده ولیست مشخصات خودرا نیز پس از تطبیق عکس امضا نمایند.
22-باتوجه به اینکه آزمونها به طور همزمان برگزار میگردد ، تاكيد میگردد داوطلبان ازشرکت درآزمون بیش ازیک حرفه جدا خودداری نمایند زیرا نرم افزار مربوطه بصورت خودكار اسامي تكراري در يك شيفت را حذف مي نمايد.
23-مهلت لازم جهت اعتراض به نتیجه آزمون تئوری حداکثر تا 48 ساعت پس ازاعلام نتیجه کتبی است که میباست توسط فرد به مسئولین آزمون مراکز با استفاده از فرمهای اعلام شده پیگیری واقدام گردد.ضمنا بااستناد به شیوه نامه سنجش وارزشیابی مهارت، اعتراض به آزمون عملی وارد نمیباشد.
24-داوطلبان شرکت کننده درآزمون ادواری مجازند فقط دو بار در طول سال دریک حرفه شرکت نمایند درصورت شرکت بیش ازدو بار در سطح استان ، ازلیست آزمون شوندگان حذف خواهند شد.
25-صدور کلیه گواهینامه ها براساس آخرین کد استاندارد اعلام شده ازسوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای بوده وبه هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.
 
باآرزوی موفقیت برای شما
 

 

: 3,329

نظر شما در مورد این مطلب

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد