اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

معرفي مراكز معين استان

مراكز معين سنجش وارزشيابي مهارت
اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان يزد
 
رديف
نام مركز معين
آدرس مركز
شماره تلفن مركز
كد
1
مركز برادران شهرستان يزد
يزد- بلوارجمهوري اسلامي- بلواريزدباف- ميدان يزدباف
8-5253006
0351
2
مركز شهرستان تفت
تفت- ابتداي جاده خليل آباد-روبروي دانشگاه پيام نور
2-6233900
0352
3
مركز شهرستان مهريز
مهريز- بلوارتعاون- خيابان هلال احمر
5229640
0352
4
مركز شهرستان بافق
بافق- خيابان وحشي بافقي - خيابان عدالت
4229280
0352
5
مركز شهرستان خاتم
هرات- بلوارنهرمسيح غربي- جنب اداره دارايي
5723089
0352
6
مركز شهرستان ابركوه
ابركوه- بلوار امام علي - ابتداي جاده مريم آباد
6826010
0352
7
مركز شهرستان صدوق
اشكذر- فيروزآباد- خيابان شهيدكلانتري
3622398
0352
8
مركز آموزش زارچ
زارچ بلوار شهيد صدوقي  روبروي بانك ملي - كوچه جمال
3677003
0352
9
مركز شهرستان ميبد
ميبد- بزرگراه دانشجو- خيابان 12 دي - جنب جهادسازندگي
7752275
0352
10
مركز شهرستان اردكان
اردكان-  انتهاي خيابان امام جنب ورزشگاه غدير
7221981
0352
11
مركز شهرستان طبس
طبس بلوار كمربندي جنب صداوسيما
4225501
0353
: 2,345
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد