اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

راهنماي آزمون ادواري

 تعريف آزمون های ادواری ،آزاد ، اتحاديه واصناف:

به موازات برگزاری آزمون های پایان دوره آموزشی مراکز و واحدهای آموزش دهنده دراداراه کل آموزش فنی وحرفه ای استان يزد، که به طورمرتب وماهیانه انجام می شود. برای متقاضیانی که بدون شرکت دردوره های آموزشی کلاسیک می خواهند گواهینامه مهارت فنی وحرفه ای رادریافت نمایند درطول سال متناسب با تعداد متقاضیان برنامه برگزاری آزمون همراه با سایر شرکت کنندگان، پیش بینی می شود که به آزمون های ادواری معروف می باشد.

 

 تعداد نوبت های مجازشرکت درآزمون های ادواری:

متقاضیان بومی ویاساکنین استان(با ارایه مستندات قانونی) ،درطول یک سال ،  حداکثردو(2)  نوبت می توانند درآزمون ادواری هرحرفه شرکت کنندودرصورتی که پس ازدونوبت شرکت درآزمون ادواری موفق به کسب حداقل نمره قبولی درآزمون نشوند، برای تکمیل مهارت خودمی بایست به مراکزآموزش(دولتی ویاغیردولتی )مراجعه نمایندوپس ازطی دوره آموزشی مطابق استانداردمهارت وشغل مربوطه،مطابق فرآیندتعیین شده،درآزمون پایان دوره شرکت ودرصورت موفقیت گواهینامه مهارت فنی وحرفه ای دریافت نمایند.  

 

 انواع متقاضيان شركت درآزمون های ادواری:

 متقاضیان شرکت درآزمون های ادواری ممکن است:

1.   افراد شاغل در بازارکار که متقاضی اخذ پروانه صنفي می باشند،

2.   افرادی که می خواهند دریکی ازرشته های شاخه کاردانش دردبیرستان های بزرگسال ادامه تحصیل بدهند.

3.   سایرافرادی که تمایل دارند گواهینامه مهارت آموزش فنی وحرفه ای سازمان را دریافت نمایند و مهارت خود را به صورت استاد-شاگردی ویا خودآموز کسب کرده اند.

 -شرایط ثبت نام :

۴-۱-داشتن حداقل میزان تحصیلات متناسب با حرفه آزمون(بر اساس جدول شماره ۲)

تبصره۱:متقاضیان شاخه کاردانش وزارت آموزش و پرورش مستثی از بند فوق می باشند.

۴-۲- داشتن گواهینامه مهارت پیش نیاز (براساس جدول شماره ۲)

۴-۳-برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با  استاندارد حرفه مهارتی

تبصره۲: استانداردهای آموزشی از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس  http://research.irantvto.ir  قابل دسترسی می باشد.

۴-۴-حداقل شرط سنی ۱۵ سال تمام

۴-۵-دارا بودن مجوز اقامت معتبر برای اتباع خارجی

۴-۶- مقررات نظام وظیفه:

۴-۶-۱-کارت پایان خدمت

۴-۶-۲- کارت معافیت کفالت، پزشکی دائم ، معافیت دائم زمان صلح و معافیت تحصیلی

۴-۶-۳- طلاب حوزه های علمیه

۴-۶-۴- عدم منع قانونی مشمولان از نظر مراجع نظام وظیفه (در صورت سربازبودن)

۴-۶-۵-متولدین سال ۱۳۷۳ و پس از آن

۵- ثبت نام :

۵-۱-نحوه ثبت نام:ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون ادواری فقط به صورت الکترونیکی انجام می شود، متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی http://Advari.irantvto.ir  بر اساس تجارب و مهارت شغلی و با درنظر گرفتن شرایط بند۴ این دفترچه،ثبت نام نمایند.

۵-۲- مراحل ثبت نام:

۵-۲-۱-پرداخت حق تشریفات به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال حرفه های خوشه خدمات و ۱۵۰۰۰۰ ریال حرفه های خوشه صنعت و کشاورزیبابت خرید کارت اعتباری (برای تهیه کارت اعتباری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور مراجعه شود.)

۵-۲-۲-متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما لازم است فرم پیش نویس در صفحه ۱۲این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطلاعات نسبت به ثبت نام در پایگاه ثبت نام الکترونیکی آزمونهای ادواریاقدام نمایند.

۵-۲-۳-داوطلب باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال در پایگاه ثبت نام الکترونیکی آزمون های ادواریآماده نماید.

تذکر:متقاضیان باید توجه داشته باشند عکس ارسالی مذکور در گواهینامه مهارت صادره قبول شدگان الصاق خواهد شد.

الف-فایل مربوطه لازم است در قطع ۴×۳ با درجه وضوحdpi 100 وبا فرمت jpg ذخیره شده باشد.

ب-حجم تصویر ارسالی باید کمتر از ۷۰ کیلو بایت باشد.

ج-ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل باشد.

د- تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زائد باشد.

ه-تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضی
می شود در تصویر وجود نداشته باشد.

و-پس زمینه تصویر باید کاملاًسفید باشد.

تبصره۳:عکس متقاضیان تمام رخ ، مربوط به سال جاری و با رعایت شئونات کامل اسلامی باشد.

۵-۲-۴-متقاضیان پس ازآماده نمودن فایل تصویری واطلاعات لازم به پایگاه ثبت نام الکترونیکیآزمون های ادواریبه نشانی http://Advari.irantvto.ir   مراجعه نمایند .

۵-۲-۵-بعد از مطالعه توضیحات وراهنمای ثبت نام،نسبت به ورود اطلاعات بر اساس استان یا حرفه اقدام نمایید.

۵-۲-۶-گام بعدی پرداخت وجه ثبت نام حرفه انتخابی است. برای این منظور پس از تهیه کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور شماره پرونده (۶ رقمی) و شناسه پرداخت(۷ رقمی) کارت اعتباری را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می شود، با دقت وارد نمایید.

تبصره ۴:کارت اعتباری می بایست مربوط به خوشه مورد نظر متقاضی جهت ثبت نام باشد و در صورت مغایرت قبل از ثبت نام نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

تبصره ۵: به استناد بخشنامه شماره ۱۴۶۷۲۵/ت۳۶۶۳۱ه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ معاون اول ریاست جمهور محترم ، افراد تحت پوشش کمیته امدادحضرت امام ( ره ) و سازمان بهزیستی از پرداخت مبلغ فوق معاف می باشند . این افراد با اخذ نامه معتبر از ارگان تحت پوشش خود  و ارائه آن به مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند به صورت رایگان کارت اعتباری را دریافت نمایند .

تذکر ۱ :با توجه به محتوای استانداردهای آموزشی، حداقل مدرک تحصیلی لازم جهت شرکت درهریک از حرف موردآزمون مشخص گردیده است. لذامتقاضیان باید بر این اساس نسبت به انتخاب حرفه آزمونی اقدام نمایند . (جدول شماره۲)

تذکر ۲ :در هر شیفت آزمون متقاضی حق شرکت در یک حرفه را دارد.

تذکر ۳ :متقاضی آزمون ادواری می تواند در طول یک سال فقط دو مرتبه برای شرکت در آزمون یک حرفه ثبت نام نماید.

۵-۳- نحوه ورود اطلاعات در پایگاه ثبت نام آزمون ادواری:

۱-       مراجعه به سایت http://Advari.irantvto.ir

۲-      انتخاب گزینه ثبت نام در آزمون ادواری

۳-      مندرجات فرم ثبت نام باید دقیق و صادقانه تکمیل شود

۴-      مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم ثبت نام به عهده شخص داوطلب می باشد.

۵-      پس از اتمام مهلت ویرایش، اطلاعات ثبت نام قطعی محسوب گردیده و هیچ گونه تغییری قابل اعمال نمی باشد.

۶-      در پایان مراحل ثبت نام به متقاضیان کد رهگیری و همچنین شماره پرونده ثبت نامی داده خواهد شد که این موضوع منحصراً نشانگر تایید پایان مراحل ثبت نام یک داوطلب است و داوطلب وظیفه دارد کدرهگیری و شماره پرونده ثبت نامی خود را حفظ و نگهداری نماید.

۷-      جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارده،متقاضی می بایست پس از تکمیل فرم ثبت نام و گرفتن تاییدیه بواسطه اخذ کد رهگیری با تهیه نسخه چاپی از صحت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل نماید.

۸-      ورود اطلاعاتی که با علامت * در فرم  سامانه ثبت نام سازمان مشخص شده است الزامی است.

۹-      پس از ورود به صفحه حاوی اطلاعات فردی ، لازم است اطلاعات را به گونه ای که در نمونه پیش نویس تکمیل نموده اید وارد نمائید.

۱۰-    در ردیف ۶ :متقاضی باید شماره کد ملی را درج نماید(از خط تیره ، خود داری گردد) .

نکته :  اتباع خارجی نیاز به درج شماره ملی نخواهند داشت .

۱۱-    در ردیف های ۲،۳،۴: متقاضی باید نام خانوادگی ، نام و نام پدرخود بطور کامل طبق مشخصات شناسنامه ای وارد نماید. (از به کار بردن مد و  تشدید خودداری شود) .

در ردیف ۵ :متقاضی باید جنسیت خود را مشخص نماید.

در ردیف ۶ : متقاضی باید شماره شناسنامه خود را درج نماید .

در ردیف ۷ : متقاضی باید تاریخ تولد خود را به تفکیک روز ، ماه و سال وارد نماید .

در ردیف ۸ : متقاضی باید محل سکونت فعلی خود را درج نماید .

در ردیف ۹ : متقاضی باید وضعیت تاهل خود را مشخص نماید .

در ردیف ۱۰ : متقاضی باید دین خود را مشخص نماید .

در ردیف ۱۱ : متقاضی باید تابعیت خود را مشخص نماید .

در ردیف ۱۲ : متقاضی باید وضعیت تحصیلی خود را مشخص نماید .

در ردیف ۱۳ : متقاضی باید وضعیت آخرین مقطع تحصیلی خود را مشخص نماید .

در ردیف ۱۴ : متقاضی بایدرشته تحصیلی خود را وارد .

در ردیف ۱۵ : متقاضی باید گرایش تحصیلی خود را وارد نماید .

در ردیف ۱۶ : متقاضی باید معدل آخرین مقطع تحصیلی خود را وارد نماید .

در ردیف های ۲۲،۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۷ : متقاضی  باید حرفه و رشته مورد تقاضا را انتخاب و در صورتی که حرفه و رشته ی مورد تقاضا پیش نیاز دارد بایستی شماره­ی گواهینامه­ی حرفه­ی پیش نیاز را وارد نماید.

در ردیف ۲۳ :متقاضیان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را باتوجه به شرایط مندرج در این دفترچه مشخص نمایند.

در ردیف ۲۴ : متقاضی باید وضعیت اشتغال خود را انتخاب نماید.

در ردیف ۲۵ : متقاضی باید نوع شغل خود را انتخاب نماید .

در ردیف ۲۶ : متقاضی باید محل اشتغال خود را وارد نماید .

در ردیف های ۲۸و۲۷ : متقاضی باید وضعیت ایثار گری و عضویت در بسیج  را مشخص نماید .

در ردیف ۲۹ : متقاضی باید وضعیت جسمانی خود را مشخص نماید .

در ردیف ۳۰:متقاضی باید وضعیت خود را براساس تبصره ۵ (صفحه  )مشخص نماید.

در ردیف ۳۱:متقاضی باید وضعیت جسمی خود را مشخص کند.

در ردیف۳۲:  چنانچه داوطلب، چپ دست می باشد باید در این قسمت مشخص نماید.

در ردیف ۳۳: متقاضی باید کد پستی ۱۰ رقمی محل سکونت فعلی خود را وارد نماید .

در ردیف های ۳۴ و۳۵: متقاضی باید شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه خود را وارد نماید .

در ردیف های ۳۶ و ۳۷ : متقاضی باید آدرس پست الکترونیکی و محل سکونت خود را وارد نماید .

در ردیف ۳۸ :متقاضی باید با انتخاب <<گزینه موافق هستم>> ثبت نام خودرا نهایی نموده و کد رهگیری را از سیستم پیگیری های بعد اخذ و تا پایان مراحل آزمون حفظ نماید.

۵-۴-مهلت ثبت نام:

ثبت نام در حرفه های آزمون ادواری تا ساعت ۲۴ روز مقرر در جدول شماره ۱ ادامه دارد. با توجه به محدودیت مهلت ثبت نام و عدم تمدید آن به متقاضیان توصیه می شود در همان روزهای اولیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جدول شماره ۱- جدول زمان بندی مراحل مختلف آزمون

۶-مراحل اجرای آزمون:آزمون هرحرفه شامل دو مرحله (کتبی و عملی) می باشد.

۶-۱-متقاضیان می بایست طبق(جدول شماره یک) با مراجعه به سایت الکترونیکی سازمان به نشانی http://Advari.irantvto.ir  و درج شماره پرونده و شناسه پرداخت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

۶-۲-پس از آزمون کتبی با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان نسبت به کسب اطلاع ازنتایج آزمون اقدام نمایند .

۶-۳- متقاضیان پس از قبولی در آزمون کتبی و کسب اطلاع از مکان آزمون عملی طبق برنامه زمانبندی (جدول شماره یک) به حوزه های تعیین شده اجرای آزمون عملی مراجعه نمایند.

۶-۴-شرایط قبولی در آزمون­ها:

۶-۴-۱-حد نصاب قبولی در آزمون کتبی ۵۰ از ۱۰۰

۶-۴-۲-حدنصاب قبولی در آزمون عملی ۷۰ از ۱۰۰

۶-۴-۳-شرط قبولی نهائی کسب نمره معدل ۷۰ از ۱۰۰ با محاسبه فرمول ذیل :

۷۰   ≤(نمره آزمون کتبی×۲۵%)+(نمره آزمون عملی× ۷۵%)

تبصره ۱:قبول شدگان آزمون کتبی و مردودین در اولین آزمون عملی، طی ۶ ماه از تاریخ آزمون کتبی فرصت شرکت در آزمون مجدد عملی دارند. لازم به ذکر است عدم حضور در اولین آزمون عملی، مردود لحاظ خواهد شد.

تبصره ۲:در صورتی که متقاضیان حداقل نمرات آزمون کتبی و عملی را کسب نمایند ولیکن (حسب فرمول بالا) مردود معدل گردند، همانند مردود آزمون عملی می توانند در آزمون مجدد عملی شرکت نمایند.

تذکرمهم:گواهینامه مهارت قبول شدگان پس از طی مراحل قانونی صادر و حسب برنامه اعلامی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان توسط مرکز محل تشکیل پرونده، تحویل متقاضی خواهد شد.

۷- تشکیل پرونده جهت معرفی به آزمون عملی :قبول شدگان آزمون کتبی جهت تشکیل پرونده با  به همراه داشتن مدارک ذیل به مرکز محل ثبت نام خود مراجعه نمایند:

۷-۱-یک قطعه عکس ۴×۳ (تمام رخ،با زمینه سفید، غیر اسکن، جدید و با رعایت شئونات اسلامی) (نمونه عکس اسکن شده در سایت ثبت نام)

۷-۲-اصل و تصویر شناسنامه

۷-۳-اصل و تصویر کارت ملی

۷-۴-اصل و تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل

۷-۵-اصل و تصویر کارت پایان خدمت، معافیت پزشکی ، یا گواهی اشتغال به خدمت

۷-۶-اصل و تصویر گواهینامه مهارت پیش نیاز حسب جدول شماره ۲

۷-۷-اصل و تصویر مجوز اقامت اتباع خارجی

۷-۸-پوشه ساده

تبصره ۷:در صورت عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر( یک هفته پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی )جهت تشکیل پرونده، نمره قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی گردیده و از ادامه شرکت ایشان در آزمون عملی ممانعت بعمل خواهد آمد.

تبصره ۸:وجه ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

۸-توصیه های مهم:

۸-۱-با توجه به اینکه اطلاعات اعلام شده از طرف متقاضیان در کلیه مدارک از قبیل کارت ورود به جلسه، شماره صندلی و در صورت قبولی در گواهینامه مهارت درج می گردد، لازم است متقاضیاندر درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه ای، ارسال عکس و حرفه آزمونی مورد نظر و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند.

۸-۲-متقاضی در انتخاب کد حرفه های آزمونیو همچنین حوزه آزمونی، دقت نمایند چون پس از ثبت نام به درخواست های واصله در این خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-۳- استفاده از گوشی تلفن همراه و تجهیزات متعلقه و ماشین حساب قابل برنامه ریزی در حین برگزاری آزمون اکیداً ممنوع خواهد بود.

۸-۴-تصحیح پاسخنامه ها توسط دستگاه علامت خوان انجام خواهد شد. لذا مخدوش بودن و تاخوردگی مانع از تصحیح پاسخنامه می شود.

۸-۵-قبول شدگان در آزمون کتبی و عملی موظف هستند کد رهگیری خود را تا زمان دریافت گواهینامه مهارت نگهداری  نمایند.

۸-۶-قبول شدگان آزمون کتبی موظف هستند کارت ورود به جلسه آزمون کتبی را برای ارائه به مرکز جهت شرکت در آزمون عملی نگهداری نمایند.

۸-۷- به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی  برای  ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.

فرم پیش نویس اطلاعات فردی متقاضیان شرکت در آزمون های ادواری       دانلود فرم

دفترچه راهنمای ثبت نام الکترونیکی آزمون های ادواری استان یزد       دانلود دفترچه

 

: 4,019
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد