اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

مدیریت

تصویر نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک تلفن تماس
  علی آقا افضلی مدیرکل modir@yazdtvto.ir 03538251340
  رضا نویدی معاون اداری پشتیبانی R.Navidi@yazdtvto.ir 03538263512
حمیدرضا فراشاهی معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی
  035-8250081-5
حسن دهقان مسئول حراست herasat@yazdtvto.ir 03538250080

 

: 9,771

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد