اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

حـوزه فرهنـگ و هنـر

یزد - اخترالزمان جعفریان - آموزشگاه گلبن
 
یزد - عالمه بلوکی نژاد - نقاشی روی چرم  
اردکان - فاطمه هاتفی - کیف دوز چرمی  
اردکان - فائزه خوشرو - تولیدات خانگی(حلوا،دسر،ژله و..)  
: 3,904

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد