اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

مدیران واحدهای ستادی

نام ونام خانوادگی
واحد مربوطه
تلفن تماس
شماره داخلی
سیدجعفر حسینی
رئیس دفتر مدیرکل
38251340
222
آرش پژمان
آموزش،پژوهش وبرنامه ربزی
38250081-5
215 و 216
نصرت دهقان
مؤسسات کارآموزی آزاد ومشارکتهای مردمی
38250081-5 229 و 206
محمدرضا سلطانی سنجش وارزشیابی مهارت
35253006-8
275
امیر فلاحی
فنــاوری اطلاعات
38250081-5
203 و 251
حسن صفری
روابط عمومی
38250081-5 221 و 217
مجید حق جو
امورعمومی وپشتیبانی
38250081-5
266
حسن دهقان
حراست
38250080 260
حسین عباسی
امورمالی
38250081-5 275 و 276
محسن عزیزی
کارپردازی
38250081-5 234
محمدحسین بهاری جو
دفتــرفنـی
38250081-5 273
نجمه فیاض فر دبیرخانه 38250081-5 236
علیرضا شیخیان نقلیه
38250081-5 239


: 5,604

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد