اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

گروه هاي مختلف بهره بردار از آموزشهاي فني و حرفه اي

•نيروهاي جوان بيكار فاقد مهارت

•نيروهاي جوان بيكار جوياي تكميل مهارت

•نيروهاي شاغل فاقد مهارت ( در صنعت )

•نيروهاي شاغل جوياي مهارت

•خانمهاي خانه دار

•سربازان در پادگانها

•زندانيها

•افراد بيمه بيكاري

•دانشجويان جوياي تكميل مهارت عملي و كارگاهي

•اصناف و پيشه وران

•شاغلين در بخش خدمات ، كشاورزي

•مديريت و سرپرستي مياني

•نيروهاي حمايتي تحت پوشش ارگانهاي حمايتي (بهزيستي ، هلال احمر)

•دانش آموزان ( كاردانش )

•مربيان خوهر و برادر

•معتادان و آسيب پذيران اجتماعي

: 10,198

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد