اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  يكشنبه 28 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

واگذاری مدیریت

فرم ارزیابی و بازدید کارگاه

فرم ارائه نتایج دوره آموزشی

فرم اطلاعات مربوط به کادر فنی و آموزشی کارگاه

فرم بازدید

فرم تحویل کارگاه

فرم تقاضای مدیریت

گزارش عملکرد نظارت بر کارگاه‌های واگذار شده توسط رئیس مرکز آموزش

فرم مشخصات دوره آموزشی و مربیان

: 9,061

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد